FAQ Empreses

Preguntes freqüents

Com i què he de fer per treballar amb TEMPOGEST?

Per treballar amb TEMPOGEST hem d’establir un primer contacte per tal de rebre informació d’ambdues parts. Tempogest es desplaçarà a la vostra empresa per conèixer les instal·lacions, l’equip i el lloc de treball a cobrir. Un cop establert el primer contacte, es realitzarà un pressupost en funció de les vostres demandes; categoria, conveni, material, horaris, etc.  

Un cop acceptat el pressupost, realitzarem la selecció amb l’objectiu de proporcionar-vos els candidats més aptes per fer entrevista a l’empresa usuària, que escollirà el candidat més adequat a les seves necessitats. Un cop finalitzat el procés de selecció, es realitzarà la contractació mitjançant l’ETT. La vostra empresa només ens haurà de facilitar les dades i nosaltres ens encarregarem de realitzar tota la documentació necessària.

Què és un contracte de posada a disposició?

És el contracte que es signa entre la vostra empresa i l’ETT. Té com a objectiu la cessió de treballadors per tal de prestar els seus serveis a les vostres instal·lacions. En aquest document es detallen les condicions a complir per ambdues parts: categoria, horari, salari, riscos a cobrir, tasques, centre de treball, etc. 

Quins drets i obligacions tenen els treballadors si els contracto per TEMPOGEST?

Els treballadors cedits per l’Empresa de treball temporal tenen els mateixos drets i obligacions que aquells que estan contractats directament per empresa. L’ETT es regirà sempre per la legislació laboral en vigor en el moment de la contractació.

En quins casos no podem treballar mitjançant ETT?

Les empreses de treball temporal podem realitzar tot tipus de contractes temporals sempre i quan no es considerin de risc en funció de l’establert per la llei vigent en el moment de la contractació. Per exemple, treballs amb risc de quedar sepultat, d’enfonsament o caigudes d’alçada, així com treballs d’alta tensió, amb ús d’explosius o subaquàtics.  

*Per més informació, es pot consultar la llei 35/2010, del 17 de setembre sobre mesures urgents per la reforma del mercat laboral. 

En cas de malaltia comuna o accident d’un treballador de TEMPOGEST, què he de fer?

L’empresa usuària es posarà en contacte amb l’ETT per tal d’informar de l’absència del treballador i transmetre la informació que es disposi. L’ETT s’encarrega de contactar amb el treballador i realitzar els tràmits corresponents. Tempogest assumeix el cost de les incapacitats temporals.

En cas d’accident laboral, un cop finalitzat el procés, l’ETT facilitarà tota la documentació necessària a l’empresa usuària: formació preventiva rebuda, alta i baixa del treballador, estudi de l’accident, mesures adoptades, etc.  

Qui és l’encarregat de realitzar la formació dels treballadors?

Tots els treballadors d’ETT reben una formació prèvia a la incorporació. L’empresa usuària facilitarà les dades del seu servei de prevenció i Tempogest es posarà en contacte amb ells per tal de realitzar una formació acurada a les necessitats de la seva empresa.

Disposem de formació en línia, així com d’un servei de prevenció responsable dels cursos presencials necessaris abans i després de la incorporació. Tots els nostres treballadors poden realitzar formacions en el seu sector de forma gratuïta mentre estiguin  d’alta amb nosaltres. 

Com i quan cobraran els treballadors contractats per TEMPOGEST?

Tal com s’ha comentat a les preguntes anteriors, els treballadores cedits tenen els mateixos drets que els treballadors contractats per l'empresa usuària. Així doncs, es calcularà un preu/hora en funció de la seva categoria i conveni. Aquest preu inclourà les pagues extres i els plusos que estableixi el conveni.

Durant el mes, el treballador serà responsable d’anotar les hores realitzades al full de control horari facilitat per l’ETT. Un cop finalitzat el mes, aquest full s’entregarà al responsable de l’empresa, que validarà les hores mitjançant la signatura i el segell de l’empresa.

El treballador ens facilitarà les hores el primer dia hàbil del mes següent. Tempogest confeccionarà la nòmina en funció del full de control horari i s’ingressarà el salari corresponent  al compte facilitat pel treballador el dia 10 de cada mes. 

Tempogest, Empresa de Treball Temporal, és la solució de recursos humans ideal per la teva empresa. Aprofita la nostra experiència en el sector laboral i de selecció de personal. Treballem a tota la província de Girona.

Pg. Països Catalans 89-91, 17190 Salt (Girona)